• İ.K Süreçleri
  • İ.K Politikası

İşe Alım ve Yerleştirme Turkuaz Grup kurumsal amaç ve hedeflerine taşıyacak yetkinlik ve becerilere sahip çalışanları bünyesine kazandırmak; İşe alım ve başlatma sürecinin standart, profesyonel ve çağdaş işletme yönetimi normlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Beyaz yaka çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri planlanırken üretim tesislerimizde özellikle mavi yakalının hizmet içi eğitim sistemi geliştirilmiştir. ISO, Temizlik ve Hijyen, İşçi Sağlığı İş Güvenliği gibi bilinçlendirme eğitimleri tüm çalışanlarımıza verilir. Ücret Kurumun belirlediği ilkeler çerçevesinde, çalışanlarımızın ücret beklentileri ile kurum beklentilerini dengeler çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliğini gözetiriz Ücret İlkelerimiz: Eşit işe eşit ücret Dengeli ücret Piyasa ücretleri ile karşılaştırma Kurumsal adalet Performansa dayalı ücret Esneklik

Turkuaz Grup İnsan Kaynaklarının temel hareket noktası, şirketimizin değerleri olan adalet, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri oluşturmaktadır. Turkuaz Grup 1980'den bu güne, çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutma konusundaki yoğun çabası, yenilikleri takip etmesi ve sürekli gelişimi hedeflemesi bölgede istihdam yaratan önemli şirketler arasında yer almasını sağlamıştır. Turkuaz Grup olarak